Nasehat Bergambar

Kelembutan di Rumah

*Kelembutan di Keluarga Adalah Tanda Kebahagiaan* “Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka” [HR Ahmad, dishahihkan al-Albani dalam ash-Shahihah no 523]