Jangan Mencari Cela Saudaramu

https://www.facebook.com/elmasrw1/posts/2280585242072433

Tiada manusia kecuali dirinya memiliki kekurangan, kesalahan dan aib. Janganlah engkau mengamati aib-aib dan kekurangan mereka, akan tetapi tutupilah agar Allah tidak menugaskan orang untuk mengamati aibmu dan menampakkannya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah kalian menggibah kaum muslimin, juga jangan meneliti cela-cela mereka. (Jika tidak, maka) Allah akan memeriksa cela-cela kalian. Barangsiapa yang Allah teliti cela-cela dirinya, akan Allah singkapkan (kepada manusia) walaupun dia berada di dalam rumahnya”

Syaikh Prof. Dr. Ahmad ‘Isa al-Ma’sharawi, pakar tajwid dan qira’at kontemporer, ketua Komite Muraja’ah Mushaf Mesir

Related Post