Lebih Rendah Dari Sayap Nyamuk

https://www.facebook.com/450152715360080/photos/a.459116561130362/1385643428477666/

Dunia lebih rendah di sisi Allah daripada sayap nyamuk. Jika seseorang shalat dua raka’at fajar/qabliyah subuh, (pahalanya) lebih baik dari dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia sejak pertama kali diciptakan hingga binasa, dua raka’at ini lebih baik darinya.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan melakukannya? Lima menit saja, sudah termasuk wudhu, sudah menyamai dunia sejak awal hingga akhirnya. Karenanya, (nilai) dunia ini di sisi Allah tidak ada apa-apanya.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, anggota Hai’ah Kibaril Ulama KSA (wafat 1999M)

Related Post