Jangan Tunda Berbuat Baik

Jangan menunda berbuat kebaikan hingga esok. Barangkali hari esok datang sedangkan engkau tiada, …

Penerjemah: Haryo Ayah Faqih

Related Post